عطر ادکلن استفان هامبرت لوکاس | Stephane Humbert Lucas 777 |

در تعریف اولیه‌ی این برند باید گفت که نام اولیه‌‌اش 777 بود. سه رقمی که امروزه به خاطر نمایش مجموعه‌ی شرقی خالق برند معروف شده‌اند.

استفان هامبرت لوکاس به عنوان عطرسازی متخصص در حس‌آمیزی، با سبک بیانی جدیدی در صف اول قفسه‌ی عطرهای لوکس قرار دارد.

استفان هامبرت لوکاس، به عنوان فردی متخصص در زمینه‌ی ایهام و انواع دیگر مبالغه‌، با کلمات بازی می‌کند.

هنر و جسارت او از خلوص عناصر و خلوص بررسی مداوم و دقیق آن‌ها ناشی می‌شود.

طراح : استفان هومبرت لوکاس

لینکهای مفید : استفان هامبرت لوکاس | Stephane Humbert Lucas 777 | ادکلن استفان هامبرت لوکاس | عطر Stephane Humbert Lucas 777 | خرید ادکلن استفان هامبرت لوکاس | قیمت عطر Stephane Humbert Lucas 777