عطر ادکلن له آرک کریسالید | L`Arc Chrysalide

عطر ادکلن له آرک کریسالید | L`Arc Chrysalide

عطر ادکلن له آرک کریسالید | L`Arc Chrysalide عطری است گرم و چوبی. این عطر در سال 2020 به بازار عطر و ادکلن عرضه شد. عطر ادکلن له آرک کریسالید-L`Arc Chrysalide عطری است مردانه زنانه و شیک.

عطر ادکلن له آرک کریسالید | L`Arc Chrysalide
عطر ادکلن له آرک کریسالید | L`Arc Chrysalide

عطر ادکلن له آرک کریسالید (رایحه):

  • رايحه اوليه : خس خس، ترنج، گریپ فروت، کندر هندی
    رايحه ميانی : عود، رز، یاس، فلفل سیاه، جوز هندی، جوانه میخک
    رايحه پایه : خس خس، سدر،‌ چوب گایاک، نعناع هندی، مشک، تنباکو، کهربا

خرید ادکلن اصل از فروشگاه عطر لیلیوم

لینکهای مرتبط:

عطر له آرک کریسالید

ادکلن له آرک کریسالید

له آرک کریسالید

عطر ادکلن له آرک کریسالید | L`Arc Chrysalide

عطر ادکلن له آرک کریسالید | L`Arc Chrysalide عطری است گرم و چوبی. این عطر در سال 2020 به بازار عطر و ادکلن عرضه شد. عطر ادکلن له آرک کریسالید-L`Arc Chrysalide عطری است مردانه زنانه و شیک.

عطر ادکلن له آرک کریسالید | L`Arc Chrysalide
عطر ادکلن له آرک کریسالید | L`Arc Chrysalide

عطر ادکلن له آرک کریسالید (رایحه):

  • رايحه اوليه : خس خس، ترنج، گریپ فروت، کندر هندی
    رايحه ميانی : عود، رز، یاس، فلفل سیاه، جوز هندی، جوانه میخک
    رايحه پایه : خس خس، سدر،‌ چوب گایاک، نعناع هندی، مشک، تنباکو، کهربا

خرید ادکلن اصل از فروشگاه عطر لیلیوم

لینکهای مرتبط:

عطر له آرک کریسالید

ادکلن له آرک کریسالید

له آرک کریسالید

L`Arc Chrysalide

خرید ادکلن له آرک کریسالید

قیمت ادکلن له آرک کریسالید

L`Arc Chrysalide

خرید ادکلن له آرک کریسالید

قیمت ادکلن له آرک کریسالید