عطر ادکلن بای کیلیان لتس ستل دیس آرگومنت لایک ادولتس، این د بدروم، نیکد | By Kilian Let’s Settle This Argument Like Adults, In The Bedroom, Naked

عطر ادکلن بای کیلیان لتس ستل دیس آرگومنت لایک ادولتس، این د بدروم، نیکد | By Kilian Let’s Settle This Argument Like Adults, In The Bedroom, Naked

عطر ادکلن بای کیلیان لتس ستل دیس آرگومنت لایک ادولتس، این د بدروم، نیکد | By Kilian Let’s Settle This Argument Like Adults, In The Bedroom, Naked عطری است گرم و چوبی و شیرین. که در سال ۲۰۱۸ به بازار عطر و ادکلن عرضه شد. عطر ادکلن بای کیلیان لتس ستل دیس آرگومنت لایک ادولتس، این د بدروم، نیکد | By Kilian Let’s Settle This Argument Like Adults, In The Bedroom, Naked عطری است زنانه و مردانه و شیک.

عطر ادکلن بای کیلیان لتس ستل دیس آرگومنت لایک ادولتس، این د بدروم، نیکد | By Kilian Let's Settle This Argument Like Adults, In The Bedroom, Naked
عطر ادکلن بای کیلیان لتس ستل دیس آرگومنت لایک ادولتس، این د بدروم، نیکد | By Kilian Let’s Settle This Argument Like Adults, In The Bedroom, Naked

عطر ادکلن بای کیلیان لتس ستل دیس آرگومنت لایک ادولتس، این د بدروم، نیکد | By Kilian Let’s Settle This Argument Like Adults, In The Bedroom, Naked در سال ۲۰۱۸ در کشور فرانسه ساخته و وارد بازار عطر شد. عطر ادکلن بای کیلیان لتس ستل دیس آرگومنت لایک ادولتس، این د بدروم، نیکد | By Kilian Let’s Settle This Argument Like Adults, In The Bedroom, Naked در دسته عطر های شرقی وانیلی قرار می گیرد. از ترکیبات بکار برده شده در این عطر می توان به ترنج ، یاس، وانیل و رویح چوبی اشاره کرد.

عطر ادکلن بای کیلیان لتس ستل دیس آرگومنت لایک ادولتس، این د بدروم، نیکد (رایحه):

  • رایحه اولیه: ترنج، لیمو
  • رایحه میانی: نتهای سبز، انجیر، یاس
  • رایحه پایه: وانیل، سدر، چوب صندل، زنبق، بنفشه، کهربا

خرید ادکلن اصل از فروشگاه عطر لیلیوم

لینکهای مرتبط:

عطر ادکلن بای کیلیان لتس ستل دیس آرگومنت لایک ادولتس، این د بدروم، نیکد | ادکلن بای کیلیان لتس ستل دیس آرگومنت لایک ادولتس، این د بدروم، نیکد | By Kilian Let’s Settle This Argument Like Adults, In The Bedroom, Naked | خرید بای کیلیان لتس ستل دیس آرگومنت لایک ادولتس، این د بدروم، نیکد | قیمت بای کیلیان لتس ستل دیس آرگومنت لایک ادولتس، این د بدروم، نیکد