عطر ادکلن بای کیلیان کیسینگ برنز ۶.۴ کالریز ان هور. وانا ورک اوت؟ | ?By Kilian Kissing Burns 6.4 Calories An Hour. Wanna Work Out

عطر ادکلن بای کیلیان کیسینگ برنز ۶.۴ کالریز ان هور. وانا ورک اوت؟ | ?By Kilian Kissing Burns 6.4 Calories An Hour. Wanna Work Out

عطر ادکلن بای کیلیان کیسینگ برنز ۶.۴ کالریز ان هور. وانا ورک اوت؟ | By Kilian Kissing Burns 6.4 Calories An Hour. Wanna Work Out? عطری است گرم و شیرین. که در سال ۲۰۱۸ به بازار عطر و ادکلن عرضه شد. عطر ادکلن بای کیلیان کیسینگ برنز ۶.۴ کالریز ان هور. وانا ورک اوت؟ | By Kilian Kissing Burns 6.4 Calories An Hour. Wanna Work Out? عطری است زنانه و مردانه و شیک.

عطر ادکلن بای کیلیان کیسینگ برنز ۶.۴ کالریز ان هور. وانا ورک اوت؟ | ?By Kilian Kissing Burns 6.4 Calories An Hour. Wanna Work Out
عطر ادکلن بای کیلیان کیسینگ برنز ۶.۴ کالریز ان هور. وانا ورک اوت؟ | ?By Kilian Kissing Burns 6.4 Calories An Hour. Wanna Work Out

عطر ادکلن بای کیلیان کیسینگ برنز ۶.۴ کالریز ان هور. وانا ورک اوت؟ | By Kilian Kissing Burns 6.4 Calories An Hour. Wanna Work Out? در سال ۲۰۱۸ در کشور فرانسه ساخته و وارد بازار عطر شد. عطر ادکلن بای کیلیان کیسینگ برنز ۶.۴ کالریز ان هور. وانا ورک اوت؟ | By Kilian Kissing Burns 6.4 Calories An Hour. Wanna Work Out? در دسته عطر های شرقی وانیلی قرار می گیرد. از ترکیبات بکار برده شده در این عطر می توان به ترنج ، رز و وانیل اشاره کرد.

عطر ادکلن بای کیلیان کیسینگ برنز ۶.۴ کالریز ان هور. وانا ورک اوت؟ (رایحه):

  • رایحه اولیه: ترنج
  • رایحه میانی: گل زنبق، نت گیاهان سبز، گل رز
  • رایحه پایه: شیر، قند، وانیل

خرید ادکلن اصل از فروشگاه عطر لیلیوم

لینکهای مرتبط:

عطر ادکلن بای کیلیان کیسینگ برنز ۶.۴ کالریز ان هور. وانا ورک اوت؟ | ادکلن بای کیلیان کیسینگ برنز ۶.۴ کالریز ان هور. وانا ورک اوت؟ | ?By Kilian Kissing Burns 6.4 Calories An Hour. Wanna Work Out | خرید بای کیلیان کیسینگ برنز ۶.۴ کالریز ان هور. وانا ورک اوت؟ | قیمت بای کیلیان کیسینگ برنز ۶.۴ کالریز ان هور. وانا ورک اوت؟