عطر ادکلن تیزیانا ترنزی سییِن | Tiziana Terenzi Siene

عطر ادکلن تیزیانا ترنزی سییِن | Tiziana Terenzi Siene

عطر ادکلن تیزیانا ترنزی سییِن | Tiziana Terenzi Siene عطری است گرم و چوبی. این عطر در سال 2019 به بازار عطر و ادکلن عرضه شد. عطر ادکلن تیزیانا ترنزی سییِن | Tiziana Terenzi Siene عطری است مردانه زنانه و شیک.

عطر ادکلن تیزیانا ترنزی سییِن | Tiziana Terenzi Siene
عطر ادکلن تیزیانا ترنزی سییِن | Tiziana Terenzi Siene

عطر ادکلن تیزیانا ترنزی سییِن (رایحه):

  • رایحه اولیه: سرو، سرو کوهی
  • رایحه میانی: زنبق، روایح دودی، صمغ درختچه مر، نعناع هندی
  • رایحه پایه: چوب صندل سفید، عسل، مشک، کهربا

خرید ادکلن اصل از فروشگاه عطر لیلیوم

لینکهای مرتبط:

عطر ادکلن تیزیانا ترنزی سییِن | Tiziana Terenzi Siene

عطر ادکلن تیزیانا ترنزی سییِن | Tiziana Terenzi Siene عطری است گرم و چوبی. این عطر در سال 2019 به بازار عطر و ادکلن عرضه شد. عطر ادکلن تیزیانا ترنزی سییِن | Tiziana Terenzi Siene عطری است مردانه زنانه و شیک.

عطر ادکلن تیزیانا ترنزی سییِن | Tiziana Terenzi Siene
عطر ادکلن تیزیانا ترنزی سییِن | Tiziana Terenzi Siene

عطر ادکلن تیزیانا ترنزی سییِن (رایحه):

  • رایحه اولیه: سرو، سرو کوهی
  • رایحه میانی: زنبق، روایح دودی، صمغ درختچه مر، نعناع هندی
  • رایحه پایه: چوب صندل سفید، عسل، مشک، کهربا

خرید ادکلن اصل از فروشگاه عطر لیلیوم

لینکهای مرتبط:

عطر تیزیانا ترنزی سییِن

ادکلن تیزیانا ترنزی سییِن

تیزیانا ترنزی سییِن

Tiziana Terenzi Siene

خرید ادکلن تیزیانا ترنزی سییِن

قیمت ادکلن تیزیانا ترنزی سییِن