فواید چکاندن روغن در گوش

فواید چکاندن روغن در گوش

اگرهر هفته یک بار روغن بادام تلخ در گوش چکانده شود بسیار خوب است.

هرهفته روغن حنظل نیز در گوش چکانده شود هم چرک‏ها را کاستى مى‏دهد و هم تقویتى استبر نیروى شنوایى! ساده ‏ترین دارو براى پیشگیرى و پاکسازى و درمان آب پیاز مى‏ باشد.آب پیاز بدون کوچکترین عارضه‏اى چرک گوش را مى‏زداید و در هر سنى از نوزادى تا کهنسالى مى ‏توان براى پاکسازى یا علاج از آن استفاده کرد.

هر۶ ماه یک بار به مدت ۱۵ روز در هر گوش یکى دو قطره روغن حنظل یا روغن گل همیشه بهار با غلظت مناسب چکانده شود تا سموم گوش بیرون آید و بافت داخلى گوش تغذیه شودو از پیر گوشى و سنگینى شنوایى پیشگیرى به عمل آید.

قطره‏اى که در گوش چکانده مى‏ شود نباید سرد باشد مثلا دارو در یخچال باشد بلافاصله برداشته و در گوش چکانده شود.

ناراحتى گوش هرچه باشد باید مشخص شود که مزاج آن از سردى است یا گرمى و هرکدام که هست درجه سردى و گرمى ‏اش مشخص شود. خشکى و ترى گوش هم دوشاخصه ‏ایست که باید به آن توجه گردد.

داروهاى چکاندنى در گوش از آن دست که ما توصیه کردیم، داروهایى است که در دسترس مى ‏باشند تا براى جویندگان مشکلى بوجود نیاید. به ‏عنوان مثال به چند نوع آن اشاره مى ‏کنیم:
-انار را با پوستش بفشارند و آبش را جدا کرده با سرکه و کندر و روغن گل سرخ روى شعله ملایم بپزند تا غلیظ شود در گوش بچکانند.
-روغن ترب، روغن گل همیشه بهار، روغن مرزنجوش که همراه با زهره بز کرده ‏اند در گوش بچکانند.

-چکاندن آب پیاز در گوش هم در فنون پیشگیرى از ضعف شنوایى و هم در علاج بیمارى‏ هاى گوش از جمله عفونت‏هاى گوش مفید مى ‏باشند. پس از چکاندن آب پیاز هر شب، تا صبح صبر کنند و بعد روغن حنظل یا همیشه بهار راصبح بچکانند. همه عفونت‏ها و مواد زیادى از گوش خارج خواهد شد.

هر نوع گرفتگى گوش، درد، عفونت، وزوز گوش، طنین و صداهاى سوت و زنگ و هوهو و غیرو باتوجه به سردى و گرمى که بر گوش حاکم است با چکاندنى ‏هایى که گفته شد و برخى که درسطور بعدى عرض خواهم کرد رفع شدنى است. اگر با زالو درمانى و پاکسازى دستگاه گوارش همراه باشد در بسیارى از موارد که وزوز گوش بیمار را حتى سال‏ها کلافه کرده، درمان کامل صورت پذیرفته است‏

هرگزاجازه ندهید داروهاى شیمیایى وارد گوش یا چشم شما شود. بدون تعصب باید عرض کنم درپژوهش‏هاى گسترده‏اى که داشتم متوجه شدم چکاندنى ‏هاى ویژه گوش که در طب ایرانى-اسلامى مطرح بوده کمترین عوارض ممکن را هم دارا مى ‏باشند. حتى اگر شخص بدون هیچ مشکلى قطره ‏هاى فوق را در گوشش بچکاند براى قدرت شنوایى مفید خواهد بود.

شستشودهنده‏ هاى شیمیایى هرکدام داراى عیب و نقص‏هاى متعدد هستند. به همین دلیل است که داروهاى شیمیایى مربوط به گوش، مرتب هرچند سال یک بار تغییر مى ‏کنند و داروى جدیدى وارد بازار مى ‏شود که عوارض گوناگونى دارد

داروهاى چکاندنى که در قانون شیخ (ره) قرار دارند داروهایى هستند که در زمان وى از سوى علماى علم طب براى مردم تجویز مى ‏شده است. این داروها عوارض منفى ‏براى مردم نداشته و ندارند. توجه کنید: بورک با سرکه و عسل، زهره گوسفند با روغن زیتون و شراب، یا با روغن بادام تلخ، یا آب گندنا(تره) و آب پیاز با عسل یا با شیر پستان زن و امثال آن همگى از داروهاى چکاندنى بدون ضرر مى ‏باشند.

 

چکاندن روغن بادام تلخ در گوش٬ چکاندن روغن بفنشه در گوش٬ چکاندن روغن حیوانی در گوش٬ چکاندن روغن در گوش٬ چکاندن روغن سیاه دانه در گوش٬ چکاندن روغن کنجد در گوش٬ فواید چکاندن روغن در گوش٬ فواید چکاندن روغن در گوش در طب سنتی٬ فواید چکاندن روغن در گوش طب سنتی٬ فواید چکاندن روغن زیتون در گوش